Zlepšení sluchu pomocí hořčíku

Zlepšení sluchu pomocí hořčíku

31 května je v USA National Save Your Hearing Day. To je den, kdy je důležité věnovat nějaký čas nauce o tom, jak chránit váš sluch a sluch vaší rodiny. Náš sluch je životně důležitý a existují způsoby, jak se lze vyhnout ztrátě sluchu.

Upřímně řečeno, tato příčina je blízká a drahá mému srdci, protože jsem měla ztrátu sluchu v jednom uchu. Udělala jsem několik významných zlepšení díky ReMagu a nakonec jsem podstoupila operaci k dokončení uzdravení. Teď už slyším velmi dobře na obě uši.

Hořčík a ztráta sluchu

Pro ty, kteří hledají alternativy ke zlepšení struktury a funkce vnitřního ucha, doporučuji načíst články o magnéziu v centrálním nervovém systému. Zde jsou některé info.

Podle Světové zdravotnické organizace má 278 milionů lidí na celém světě mírnou až hlubokou ztrátu sluchu v obou uších. Kromě patologií neznámých jako je náhlá ztráta sluchu a Menierova choroba, ztráta sluchu má tolik známých příčin, že by bylo obtížné je všechny vypsat. Stručně řečeno, může to být způsobený procesem stárnutí, vystavení hlasitému hluku, určitými léky, infekcí, úrazem hlavy nebo ucha, vrozenými nebo dědičnými faktory, chorobami a řadou dalších příčin. Při ztrátě sluchu vyvolané šumem (NIHL), náhlé ztrátě senzorineurálního sluchu (SSHL) nebo iatrogenní ztrátě sluchu (ototoxicita) zahrnuje smrt senzorických buněk metabolické procesy.

Farmakologická intervence k prevenci nebo zlepšení vývoje těchto sluchových vad, jakož i faktorů citlivosti, byla studována po řadu let na zvířecích modelech nebo u lidí. Mezi nimi hraje hořčík důležitou roli. Léčba hořčíkem je dobře zdokumentována, protože je obvykle předepisována v jiných patologiích. Jeho vedlejší účinky a kontraindikace je málo a je to levná léčba. Hořčík, který snadno prochází hematokochleární bariérou, představuje neuroprotektivní a vazodilatační účinky a je schopen omezit poškození kochleární tkáně. Tato pozorování vedla k mnoha výzkumům, jejichž cílem bylo zhodnotit vhodnost podávání hořčíku v prevenci nebo léčbě při takovém poškození sluchu.

Mé myšlenky

S ohledem na můj výzkum a zkušenosti, mohu říci, že hořčík splňuje následující:

  • dekalcifikuje časem malé kosti v uchu
  • snižuje zánět
  • zlepšuje strukturu a funkci buněk v uších a centrální nervové soustavě

Měli jsme mnoho zákazníků, kteří uvedli, že zlepšili své sluchové zdraví použitím hořčíku, včetně poklesu tinnitu (z nedostatku hořčíku).

Dr. Carolyn Deanová

Upozornění !
Tyto stránky jsou pouze informativní a nelze je použít jako náhradu za rady lékařů.
Kategorie

Rychlá navigace
Odmítnutí odpovědnosti !
Neošetřujeme, nediagnostikujeme, neléčíme ani se nepokoušíme předcházet nemocem a žádné rady ani tvrzení zákazníků, kteří nám zanechali hodnocení v žádném případě nenaznačuje žádný zdravotní výsledek díky používání našich produktů. Výsledky se budou lišit. Žádná prohlášení obsažená na těchto stránkách nenahrazují lékařské rady, prevenci a léčbu.

Picomineral.cz

ReMineralizujte se! Vysoce vstřebatelné minerály od doktorky Carolyn Dean - RnA ReSet

Aktuality