Úleva od bolesti hlavy

Úleva od bolesti hlavy

Slyšeli jste někdy větu: „Bolí mě z tebe hlava!“ Co kdyby to byla pravda a někdo vám skutečně mohl způsobit bolesti hlavy? To je to, o čem bude dnes mluvit. Dr. Carolyn Deanová popisuje příčiny a okolnosti, které mohou přispět k vašim tendencím k bolesti hlavy - a jak je můžete přirozeně vyřešit bezpečně a rychle!

Příčiny bolesti hlavy a hořčík

Věděli jste například, že dvacet pět milionů Američanů trpí opakujícími se bolestmi hlavy a migrénami? Statisticky více migrén zažívají ženy než muži, zejména ve věkové skupině od dvaceti do padesáti let. A věděli jste, že během období svátků eskaluje mnoho fyzických onemocnění kvůli stresorům a jiným důvodům (např. alkohol a ponocování), které zhoršují vyčerpání živin?

Existuje několik biochemických událostí včetně nízké hladiny hořčíku, které byly identifikovány u pacientů s bolestmi hlavy a migrénami a mohou připravit půdu pro záchvat migrény:

U žen, které ještě nedosáhly menopauzy, stoupá estrogen před menstruací, což způsobuje přesun hořčíku z krve do kostí a svalů. Výsledkem je snížení hladiny hořčíku v mozku.

Když je obsah hořčíku nízký, nemůže dělat svou práci, aby působil proti srážení krve vápníkem. Říká se, že malé krevní sraženiny ucpávají mozkové krevní cévy, což vede k migrénám. Když je hořčík příliš nízký, zvyšuje se několik dalších látek, které pomáhají vytvářet krevní sraženiny.

Podobně hořčík inhibuje nadměrnou agregaci (slepování) krevních destiček, čímž zabraňuje tvorbě drobných sraženin, které mohou blokovat krevní cévy a způsobit bolest.

Nízký obsah hořčíku v mozku podporuje hyperaktivitu neurotransmiterů a nervovou excitaci, která může vést k bolestem hlavy.

S nedostatkem hořčíku je spojeno také několik stavů, které spouštějí migrény, včetně těhotenství, příjmu alkoholu, diuretik, stresu a menstruace.

Hořčík uvolňuje krevní cévy a umožňuje jim dilataci, což snižuje křeče a zúžení, které mohou způsobit migrénu.

Hořčík reguluje činnost mozkových neurotransmiterů a zánětlivých látek, které když jsou nevyvážené, mohou hrát roli v migrénách.

Hořčík uvolňuje svaly a zabraňuje hromadění kyseliny mléčné, která spolu se svalovým napětím může zhoršit bolest hlavy.

Hořčík doporučují i lékaři

Ve svém informačním listu pro mediky sdílel Národní zdravotní ústav povzbudivé informace pro pacienty, kteří trpí bolestmi hlavy a migrénami. Zveřejnil dopad nedostatku hořčíku na tělo, a jak to konkrétně souvisí s bolestmi hlavy a migrénami:

Nedostatek hořčíku souvisí s faktory, které podporují bolesti hlavy, včetně uvolňování neurotransmiterů a vazokonstrikce. Lidé, kteří trpí migrénou, mají nižší hladiny hořčíku v séru a tkáni než ti, kteří ji nemají.

Výzkum používání doplňků hořčíku k prevenci nebo snížení příznaků migrénových bolestí hlavy je však omezený. Tři ze čtyř malých, krátkodobých, placebem kontrolovaných studií zjistily mírné snížení frekvence migrén u pacientů, kteří dostávali až 600 mg hořčíku denně. Autoři přehledu o profylaxi migrény navrhli, že užívání 300 mg hořčíku dvakrát denně, buď samostatně, nebo v kombinaci s léky, může migrénám zabránit.

Ve své aktualizaci pokynů založených na důkazech dospěla Americká neurologická akademie a Americká společnost pro bolesti hlavy k závěru, že pro prevenci migrény je „pravděpodobně účinná“ hořčíková terapie. Protože typická dávka hořčíku používaná k prevenci migrény přesahuje doporučené denní dávky, měla by být tato léčba používána pouze pod vedením a pod dohledem poskytovatele zdravotní péče.

Studie jsou slibné

V knize The Magnesium Miracle píše Dr. Carolyn Deanová o několika klinických studiích, které ukazují, že je třeba denně doplňovat hořčík, aby se snížil nebo odstranil opakující se výskyt příznaků bolesti hlavy:

Skupina 3 000 pacientů, kterým byla podávána nízká dávka hořčíku denně (200mg), měla 80% snížení příznaků migrény. Tato studie z roku 2001 neměla kontrolní skupinu, takže výsledky mohly být zpochybněny, ale vzbudilo to velké vzrušení a spustilo příval výzkumu hořčíku a migrén. Většinu tohoto výzkumu provedl Dr. Alexander Mauskop, ředitel New York Headache Center, spolupracující s Dr. Bellem a Burtonem Alturou, kteří již mnoho let studují migrénu a léčbu migrény. Tento výzkumný tým opakovaně zjistil, že lidé s migrénou a mnoha dalšími typy bolestí hlavy mají nedostatek hořčíku, a co je ještě důležitější, že doplňky hořčíku zmírňují bolesti hlavy.

Jiný výzkumný tým, který používal 300 mg hořčíku dvakrát denně, léčil osmdesát jedna pacientů, kteří trpěli dlouhotrvajícími migrénovými bolestmi hlavy. Frekvence migrén se snížila o 41,6 procenta ve skupině s hořčíkem, ale pouze o 15,8 procenta v kontrolní skupině, která dostávala placebo. Počet dnů migrény a spotřeba léků ve skupině užívající hořčík také významně poklesla. Vědci dospěli k závěru, že vysoké dávky perorálního hořčíku se zdají být účinné při léčbě a prevenci migrény.

Nadějný závěr

V roce 2012 měl Dr. Mauskop dostatečný klinický úspěch a publikoval hodně prací o léčbě migrény hořčíkem. Napsal obsáhlý článek „Proč by měli být všichni pacienti s migrénou léčeni hořčíkem“. Dr. Mauskop napsal, že „všichni trpící migrénou by měli podstoupit terapeutickou zkoušku suplementace hořčíkem“. Jak vysvětluje: „Mnoho studií prokázalo nedostatek hořčíku u pacientů s migrénou.“ Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie přinesly smíšené výsledky, ale jak píše Dr. Mauskop, je to „s největší pravděpodobností, protože do těchto studií byli zahrnuti jak pacienti s nedostatkem hořčíku, tak pacienti bez deficitu.

Na rozdíl od jiných výzkumných prací, které se zabývají závěry, uvádí dokument Dr. Mauskopa deklarativní prohlášení: „Vzhledem k tomu, že až 50% pacientů s migrénami by mohlo mít z této extrémně bezpečné a velmi levné léčby výhodu, doporučujeme ji všem pacientům s touto nepříjemnou nemocí.“

Aloha,
Dr. Carolyn Dean

Upozornění !
Tyto stránky jsou pouze informativní a nelze je použít jako náhradu za rady lékařů.
Kategorie

Rychlá navigace
Odmítnutí odpovědnosti !
Neošetřujeme, nediagnostikujeme, neléčíme ani se nepokoušíme předcházet nemocem a žádné rady ani tvrzení zákazníků, kteří nám zanechali hodnocení v žádném případě nenaznačuje žádný zdravotní výsledek díky používání našich produktů. Výsledky se budou lišit. Žádná prohlášení obsažená na těchto stránkách nenahrazují lékařské rady, prevenci a léčbu.

Picomineral.cz

ReMineralizujte se! Vysoce vstřebatelné minerály od doktorky Carolyn Dean - RnA ReSet

Aktuality