Proč nazývám hořčík zázrakem?

Proč nazývám hořčík zázrakem?

Kniha Zázrak jménem hořčík - V roce 1999 jsem byla požádána o napsání knihy Zázrak jménem hořčík. Nebylo to dlouho od mého zjištění, že můj syndrom neklidných nohou, bušení srdce, nespavost a křeče a bolesti zádových svalů byly způsobeny nedostatkem hořčíku.

Když jsem začala doplňovat hořčík, všimla jsem si, že se příznaky začaly zlepšovat. Byl to začátek mého vlastního zázraku.

Funkce hořčíku

Hořčík je nezbytný pro aktivaci a správnou funkci více než 300 enzymatických systémů. Katalyzuje většinu chemických reakcí v těle. Syntetizuje bílkoviny; stabilizuje RNA a DNA; přenáší nervové signály; uvolňuje svaly - zatímco vápník svaly stahuje. Šest z osmi kroků k výrobě energie (ATP) v mitochondriálním Krebsově cyklu vyžaduje hořčík. Bohužel je často považován za pouhé projímadlo. Také neexistuje žádný snadno dostupný laboratorní test, který by zjistil, kolik hořčíku je v buňkách.

Mitochondrie - lidské elektrárny

Mitochondriální dysfunkce je horké téma. Vědci zkoumají tyto malinké buněčné elektrárny vyrábějící ATP (energii) a zkoumají, proč nefungují. Dovoluji si tvrdit, že pokud nasytíte mitochondrie dostatečným množstvím hořčíku, budou moci vykonávat svou práci – a celý systém se roztočí a začne pracovat efektivněji.

Tato působivá fakta dělají z hořčíku důležitou živinu, kterou každý potřebuje. Hořčík připravuje cestu pro většinu biochemických funkcí v těle a pracuje synergicky s množstvím ostatních minerálů a vitamínů. Ve skutečnosti, pokud jste schopni doplňovat dostatečné množství hořčíku, může být eliminováno až 65 různých chorobných stavů, protože vznikly nedostatkem hořčíku.

Zde jsou jen některé ze zdravotních stavů, které byly na základě vědeckých poznatků prokázány jako nedostatek hořčíku:

Kardiovaskulární onemocnění

Článek doktora Jamese DiNicolantonia „Začínající nedostatek hořčíku: hlavní důvod kardiovaskulárních chorob a krize veřejného zdraví“ popisuje důvody, proč jsme uprostřed krize veřejného zdraví s nedostatkem hořčíku. Také zmiňuje, proč není nedostatek hořčíku diagnostikován a léčen:

Protože sérový hořčík neukazuje intracelulární hořčík, který tvoří více než 99% celkového tělesného hořčíku, je většina případů nedostatku hořčíku nediagnostikována. Navíc kvůli chronickým onemocněním, lékům, snížení obsahu hořčíku v potravinářských plodinách a dostupnosti rafinovaných a zpracovaných potravin je velká většina lidí v moderních společnostech ohrožena nedostatkem hořčíku. Mnoho lidí bude muset doplňovat hořčík, jinak nezabrání rozvoji chronického onemocnění. Mírný nedostatek hořčíku zvyšuje riziko četných typů kardiovaskulárních chorob. Stojí na celém světě nevyčíslitelnou výši nákladů na zdravotní péči a způsobuje utrpení pacientům. Mělo by to být považováno za krizi veřejného zdraví. Existuje-li snadná a nákladově efektivní strategie prevence a léčby mírného nedostatku hořčíku, měla by být veřejně propagována.

Diabetes

Medicína uznává nedostatek hořčíku jako jeden z příznaků diabetu z následujících důvodů:

  • Hořčík je nezbytný pro výrobu a vylučování inzulínu
  • Hořčík usnadňuje metabolismus cukrů a sacharidů
  • Hořčík umožňuje inzulínu přenášet glukózu do buněk

Jinak se v krvi hromadí glukóza a inzulín, což způsobuje různé typy poškození tkáně.

Tyrozin kináza, enzym, který umožňuje vstup glukózy do buňky (spolu s inzulínem), je závislý na hořčíku.

Sedm z deseti enzymů potřebných k metabolismu glukózy v procesu zvaném glykolýza je také závislých na hořčíku.

Jedním z hlavních důvodů, proč buňky nereagují na inzulín, je nedostatek hořčíku. Studie ukazují, že chronická inzulínová rezistence u pacientů s diabetem typu 2 je spojena se snížením hořčíku, protože hořčík je nezbytný pro umožnění vstupu glukózy. Studie také potvrzují, že když je inzulín uvolňován z pankreatu, hořčík v buňce normálně reaguje a otevírá buňku, aby umožnil vstup glukózy, ale v případě nedostatku hořčíku kombinovaného s inzulínovou rezistencí normální mechanismy prostě nefungují.

Migréna

Do roku 2012 nasbíral Dr. Alexander Mauskop dostatek klinických úspěchů a zveřejnil mnoho prací o léčbě migrény hořčíkem. Vydal zajímavý článek s názvem „Proč by měli být všichni pacienti s migrénou léčeni hořčíkem“. Dr. Mauskop v něm uvedl, že „všichni trpící migrénou by měli vyzkoušet suplementaci hořčíkem.“ Vysvětluje: „Mnoho studií prokázalo přítomnost nedostatku hořčíku u pacientů s migrénou.

Osteoporóza

Hořčík je stejně důležitý jako vápník pro prevenci a léčbu osteoporózy.

Hořčík udržuje vápník rozpuštěný v krvi, takže se nevytváří ledvinové kameny ani se nekumuluje v měkkých tkáních těla.

Užívání vápníku na osteoporózu (bez hořčíku) může podporovat vznik ledvinových kamenů.

Metaanalýza z roku 2014 potvrdila souvislost mezi hladinami sérového hořčíku a postmenopauzální osteoporózou. Bylo identifikováno sedm studií zahrnující 1 349 žen po menopauze. Celkově měly postmenopauzální ženy s osteoporózou nižší sérové hladiny hořčíku než zdravé kontrolní skupiny. Stejný vztah byl nalezen u žen mladších i starších 60 let. Vědci dospěli k závěru, že nízký sérový hořčík se zdá být rizikovým faktorem pro osteoporózu u postmenopauzálních žen.

Stárnutí

Následuje výňatek z mé knihy. Popisuje studii publikovanou v roce 2014 o aterogenezi, kardiovaskulárních chorobách a stárnutí. Hlavními autory článku jsou světově proslulí vědci v oblasti hořčíku Dr. Burton a Bella Altura, kteří říkají:

Věříme, že s ohledem na současnou zprávu a další práce, které naše laboratoře nedávno zveřejnily, by měl být dlouhodobý nedostatek hořčíku klasifikován jako další epigenetický mechanismus.

Epigenetický mechanismus znamená, že telomeráza není ovlivněna dědičným faktorem v našich genech a chromozomech, ale vnějším „spínačem“. Ten vnější spínač je hořčík. Epigenetika je studium buněčných nebo genetických variací, které jsou výsledkem vnějších nebo environmentálních faktorů, které zapínají a vypínají geny a ovlivňují to, jak buňky exprimují geny. Je to skvělá zpráva, že hořčík má schopnost pozitivně ovlivňovat geny a udržovat naše telomery tam, kde mají být.

V knize uvádím přímé citace, protože chci, aby čtenáři porozuměli neuvěřitelné hodnotě hořčíku ve všech tkáních, ve všech buňkách, ve všech našich mitochondriích a v naší RNA a DNA. Také jsem si všimla, že několikrát zmiňují, že by měl být hořčík správně měřen pomocí technologie ionizovaného hořčíku.

Stárnutí a nedostatek hořčíku

Mnoho jedinců ve věku 65 let vykazuje známky snížení metabolismu, aterosklerózy, vysokého krevního tlaku, kardiovaskulárních onemocnění a často diabetu 2. typu, které nakonec přispívají k městnavému srdečnímu selhání mezi 75. až 85. rokem. Je zde tedy velmi zajímavé připomenout čtenáři, že všechny tyto atributy byly experimentálně i klinicky spojeny s přítomností stavů s nedostatkem hořčíku. Proces stárnutí je také spojen se zvýšením hladin prozánětlivých cytokinů ve tkáních a různých typech buněk s nedostatkem hořčíku.

Stres

Hořčík podporuje naše nadledvinky, které jsou přepracovány stresem vedoucím ke kombinovaným příznakům nedostatku hořčíku a příznakům vyčerpání nadledvin, jako jsou úzkost, deprese, svalová slabost, únava, oční záškuby, nespavost, anorexie, apatie, obavy, špatná paměť, zmatek, zlost, nervozita a rychlý puls.

Jak se proměníme z klidného člověka, který má své nervy pod kontrolou, v úzkostlivého, ustrašeného jedince? Myslím, že je to kvůli postupnému, ale chronickému snižování zásob hořčíku. Když je tělo stresováno - a může to být z mnoha různých důvodů, naše zásobárny hořčíku vypouštějí tento rozhodující minerál do našeho krevního oběhu a my se okamžitě stáváme jedním z těch lidí požehnaných schopností zvládat stres. Jsme klidní a bdělí. Naši přátelé a příbuzní si myslí, že jsme takoví, ale je to opravdu jen o tom, kolik hořčíku máme v rezervě.

Pokud stres přetrvává a my si mezi stresy neodpočineme ani nedoplníme hořčík, naše zásoby se vyčerpají. Když čelíte dalšímu stresu, stresové hormony (adrenalin a kortizol) neaktivují zásobárny hořčíku a nedostaví se uklidňující účinek. Místo toho adrenalin zvyšuje srdeční frekvenci, zvyšuje krevní tlak a připravuje svaly k reakci „bojuj nebo uteč“.

Neuropatie

Nedostatek hořčíku a relativní přebytek vápníku způsobí trvalé nervové nabuzení v jakýchkoli nervových buňkách v těle. Hořčík zmírňuje následující nervové poruchy, ke kterým může dojít: pálení, svalová slabost, znecitlivění, ochrnutí, píchání, křeče, brnění, závratě, zmatenost.

Aloha,
Dr. Carolyn Dean

Upozornění !
Tyto stránky jsou pouze informativní a nelze je použít jako náhradu za rady lékařů.
Kategorie

Rychlá navigace
Odmítnutí odpovědnosti !
Neošetřujeme, nediagnostikujeme, neléčíme ani se nepokoušíme předcházet nemocem a žádné rady ani tvrzení zákazníků, kteří nám zanechali hodnocení v žádném případě nenaznačuje žádný zdravotní výsledek díky používání našich produktů. Výsledky se budou lišit. Žádná prohlášení obsažená na těchto stránkách nenahrazují lékařské rady, prevenci a léčbu.

Picomineral.cz

ReMineralizujte se! Vysoce vstřebatelné minerály od doktorky Carolyn Dean - RnA ReSet

Aktuality