Hořčík pomáhá s problémy se stárnutím - část 2

Hořčík pomáhá s problémy se stárnutím - část 2

V druhé části nám doktorka Deanová podrobněji vysvětluje vztah hořčíku a stárnutí. Pokračování prvního dílu o vztahu hořčíku a stárnutí.
Hlavním orgánem alternativní medicíny proti stárnutí je Americká akademie anti-Aging Medicine (A4M).

Jejím posláním jepodporovat výzkum a technologie, které budou detekovat, léčit a předcházet nemocím spojeným se stárnutím, jakož i léčby určené k prodloužení délky života člověka a optimalizaci procesu stárnutí… má přes 26 000 členů.“

Když jsem se před mnoha lety zúčastnila jednoho jejich kongresu, viděla jsem mnoho obličejů po liftingu nebo plastických operacích, které používali proti stárnutí, a již jsem se tam nikdy nevrátila. Nejsem na straně alopatického ani alternativního lékařství v debatě proti stárnutí, protože nepovažuji hormonální substituční terapii jako řešení. Zde je to, co říkám v mé knize:

Tři věci, které potřebujete vědět o hořčíku a stárnutí

  1. Stárnutí samo o sobě je rizikovým faktorem nedostatku hořčíku; jak stárneme, dostáváme se do nedostatku hořčíku, a proto ho potřebujeme více v naší stravě a v doplňkové formě.
  2. Lidé s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou mají vždy nedostatek hořčíku.
  3. Telomery, rozhodující faktor stárnutí, jsou chráněny hořčíkem.

Před třemi sty lety lidé nežili tak dlouho jako dnes. Tehdy byly podmínky tak nehygienické, že se jednoduché škrábance a řezy staly smrtelnými ranami. Tuberkulóza, podporovaná extrémně blízkými ubikacemi, malým slunečním zářením, vlhkostí a nedostatkem čerstvé zeleniny, byla vysoce nakažlivá a mnozí na ni zemřeli. Vnitřní ohniště bez dostatečné ventilace způsobily chronickou bronchitidu a emfyzém, pokud lidé dokonce žili dost dlouho na to, aby se rozvinuly tyto choroby.

Když jsme zavedli univerzální hygienu, infekční nemoci začaly ustupovat. Země byla stále úrodná a rostliny vstřebávali životně důležité živiny. Hospodářská zvířata jedli rostliny a lidé absorbovali živiny z konzumace čerstvého masa a čerstvých produktů. Průmyslová revoluce však naše zdraví poškodila novým způsobem, protože továrny plodili kouře a chemické jedy. Techniky průmyslového zemědělství začaly otravovat půdu pesticidy, herbicidy a dusíkatými hnojivy. Půda se stala bez života.

Možná si myslíme, že v tomto století se máme s našimi léky a zdravotnickými technologiemi lépe, ale jak jsme viděli, také jsme se stali toxickými s poškozeným zdravím, zejména ve znečištěném prostředí, kde je narušena naše základní výživa. Užívání anti-aging pilulek a megavitamínů však nepřidává roky vašemu životu. Vynikající strava, která poskytuje optimální živiny, cvičení a odpočinek, optimistický přístup a terapeutické živiny, jsou pravými klíči k dlouhověkosti.

Stárnutí = kalcifikace

Stárnutí v průmyslových společnostech je spojeno se zvyšující se prevalencí hypertenze, srdečních chorob, snížené citlivosti na inzulín a diabetu. Stárnutí obecně také znamená pozměněné hladiny iontů vápníku a hořčíku, nerozeznatelné od hladin pozorovaných u hypertenze a diabetu. Jak je uvedeno v úvodu třetí části, byl francouzský vědec v oblasti hořčíku Dr. Pierre Delbet, který praktikoval na počátku 20. století, přesvědčen, že tkáně stárnoucího těla mají třikrát více vápníku než hořčíku. Věděl, že vápník se vysráží do tkání s nedostatkem hořčíku. Pozoroval toxicitu přebytečného vápníku ve varlatech, mozku a dalších tkáních a téměř před stoletím dospěl k závěru, že nedostatek hořčíku hraje roli v senilitě.

V kapitole 8 své knihy jsem hovořila o inzulínové rezistenci a její úloze při zhoršování hypertenze, srdečních chorob a diabetes mellitus. Stavy rezistentní na inzulín a také to, co je často považováno za „normální“ stárnutí, se vyznačují akumulací vápníku a vyčerpáním hořčíku v buňkách. S ohledem na to kliničtí vědci v tomto století konečně navrhují, že nevyváženost iontů vápníku a hořčíku může být chybějícím článkem odpovědným za časté klinické soužití hypertenze, aterosklerózy a metabolických poruch ve stárnutí.

Jak je zřejmé z experimentů na zvířatech a epidemiologických studií, nedostatek hořčíku a nadbytek vápníku mohou zvýšit naši náchylnost ke kardiovaskulárním onemocněním a také urychlit stárnutí. Ve studii obyvatel pečovatelských domů byly nízké hladiny hořčíku významně spojeny se dvěma stavy, které trápili starší-lýtkové křeče a diabetes mellitus. Století lidé mají vyšší celkový obsah hořčíku v těle a nižší hladiny vápníku než většina mladších lidí.

Chytré drogy“, jako je piracetam, oxiracetam, pramiracetam a aniracetam, se považují za látky, které zlepšují učení, usnadňují tok informací mezi dvěma hemisférami mozku, pomáhají mozku odolávat fyzickým a chemickým zraněním a jsou relativně bez vedlejších účinků. Hořčík vyhovuje všem výše uvedeným kritériím pro „inteligentní drogy“, ale je mnohem méně nákladný a nemá žádné vedlejší účinky.

Dlouhověkost

V roce 1993 Dr. Jean Durlach, přední odborník na hořčík ve Francii, shrnul dosavadní výzkum týkající se hořčíku a stárnutí s následujícími sedmi body.

  1. Chronická mezní nedostatečnost hořčíku snižuje životnost potkanů.
  2. Nedostatek hořčíku urychluje stárnutí jeho různými účinky na neuromuskulární, kardiovaskulární a endokrinní aparát; ledviny a kosti; a imunitní, antistresové a antioxidační systémy.
  3. V rozvinutých zemích je příjem hořčíku v celé populaci bez ohledu na věk marginální: kolem 4 mg / kg / den namísto minima 6 mg / kg / den, potřebných k udržení rovnováhy. Nemoci, handicapy a tělesná nebo psychická postižení však vystavují starší jedince vážnějším nutričním nedostatkům a vyšším požadavkům.
  4. Kolem sedmdesáti let je absorpce hořčíku dvě třetiny toho, co je ve věku třiceti let.
  5. Mezi různé mechanismy deficitu patří intestinální malabsorpce; snížené vychytávání kostní hmotou a mobilizace (osteoporóza); zvýšené ztráty močí; chronický stres; inzulínová rezistence vedoucí k diabetu se závažnou ztrátou hořčíku v moči; nedostatečná reakce na stimulaci nadledvinek; ztráta způsobená léky, zejména diuretiky; závislost na alkoholu; kouření cigaret.
  6. Mezi příznaky nedostatku hořčíku u starších osob patří příznaky centrálního nervového systému, které se zdají do značné míry „neurotické“: úzkost, nadměrná emocionalita, únava, bolesti hlavy, nespavost, závratě, nervové záchvaty, zhoršené dýchání. Příznaky periferního nervového systému jsou běžné: píchání v končetinách, křeče, bolesti svalů. Mezi funkční poruchy patří bolest na hrudi, dušnost, tlak na hrudi, palpitace, další systoly (občasné srdeční tepy po izolovaném extra rytmu), abnormální srdeční rytmus a Raynaudův syndrom. Poruchy autonomního nervového systému zahrnují jak sympatický, tak parasympatický nervový systém, což způsobuje hypotenzi při rychlém nárůstu nebo hraniční hypertenzi. U starších pacientů je nadměrná emocionalita, třes, slabost, poruchy spánku, amnézie a kognitivní poruchy zvláště důležitými aspekty nedostatku hořčíku.
  7. Zkouška orální suplementace hořčíkem je nejlepším diagnostickým nástrojem pro stanovení důležitosti hořčíku.

Úmrtnost při nedostatku hořčíku

V roce 2006 časopis Epidemiologie uvedl, že u mužů, jejichž hladiny hořčíku byly nejvyšší ve srovnání se skupinou s nejnižšími hladinami, je o 40 procent nižší riziko úmrtí na všechny typy rakoviny a kardiovaskulárních chorob. Studie zveřejněná v roce 2014 dokumentovala 34% nižší riziko všech příčin smrti u mužů a žen s vyšším příjmem hořčíku.

Opak je vidět ve studii 2014 „Hypomagneziémie u hospitalizovaných pacientů je spojena se zvýšenou úmrtností.“ V této studii vědci dospěli k závěru, že „Prevalence hypomagneziémie v nemocnicích je velmi vysoká. To je spojeno s vyšší úmrtností a delší hospitalizací v naší populaci. Může být užitečným nástrojem při předpovídání nemocnosti a úmrtnosti. I když v současné době pro ni nelze definovat žádnou příčinnou roli, nízké náklady a minimální nepohodlí při měření hořčíku odůvodňují jeho rutinní měření a doplňování u pacientů.“ Opět je použito měření vysoce nepřesným testem sérového hořčíku.

Dr. Carolyn Dean

Upozornění !
Tyto stránky jsou pouze informativní a nelze je použít jako náhradu za rady lékařů.
Kategorie

Rychlá navigace
Odmítnutí odpovědnosti !
Neošetřujeme, nediagnostikujeme, neléčíme ani se nepokoušíme předcházet nemocem a žádné rady ani tvrzení zákazníků, kteří nám zanechali hodnocení v žádném případě nenaznačuje žádný zdravotní výsledek díky používání našich produktů. Výsledky se budou lišit. Žádná prohlášení obsažená na těchto stránkách nenahrazují lékařské rady, prevenci a léčbu.

Picomineral.cz

ReMineralizujte se! Vysoce vstřebatelné minerály od doktorky Carolyn Dean - RnA ReSet

Aktuality